Categories
การท่องเที่ยว

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความอุดมสมบูรณ์ แห่งปากแม่น้ำ 9 มังกร

แหล่งที่นับว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของเวียดนาม คือที่นี่ คือดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ด้วยความที่เป็นดินอันเกิดจากการทับถมกันของตะกอนแม่น้ำนี้ ทำให้ดินแถบนี้เหมาะแก่การเพาะปลูก จนเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของประเทศเวียดนาม ข้าวที่ปลูกในพื้นที่นี้ คิดเป็นปริมาณสูงถึง 40% ของข้าวที่ผลิตได้ทั้งประเทศเลยทีเดียว และนอกจากจะเป็นพื้นที่เพาะปลูกสำคัญของประเทศแล้ว หากจะมองหาสถานที่ท่องเที่ยว ในรูปแบบสัมผัสธรรมชาติ และวิถีชีวิตของผู้คนรวมถึงการชิมอาหารแบบคนพื้นถิ่นแล้ว ดินแดนแห่งนี้ก็เหมาะอย่างยิ่งที่จะมาเยือนซักครั้งหนึ่ง

แม่น้ำโขงมีชื่อในภาษาเวียดนามว่า “กู๋ลอง” หรือแปลว่า เก้ามังกร อันเนื่องมาจากแม่น้ำโขงที่ไหลมาถึงบริเวณนี้ได้แตกออกไปเป็นปากแม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเลทั้งหมด 9 สาย นั่นเอง พื้นที่ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนี้ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเวียดนาม พื้นที่นี้จะมีน้ำท่วมขังทุก ๆ ปีในช่วงราว ๆ เดือนกันยายน-มกราคม ซึ่งถ้าไม่มองเรื่องนี้เป็นปัญหาแล้ว ในมุมกลับกันทำให้ดินแดนแห่งนี้อุดมไปด้วยปลาน้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์ รวมถึงธาตุอาหารในดินสำหรับการเพาะปลูกอีกด้วย

ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนี้ กินพื้นที่ถึง 12 จังหวัดของเวียดนาม เป็นพื้นที่ ที่มีการอยู่อาศัยของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ เดิมเป็นพื้นที่ของเขมร กลุ่มคนที่เริ่มตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้ยุคแรก ๆ จึงเป็นชาวเขมรและชาวจามเป็นส่วนใหญ่ ก่อนที่ปัจจุบันจะมีชาวเวียดและชาวจีนเข้ามาอยู่รวมกัน ทำให้มีวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่หลากหลาย และศิลปวัฒนธรรมโบราณต่าง ๆ ที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว อีกทั้งการที่เป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปี วิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ จึงผสมผสานกันอย่างลงตัว ระหว่างชาวนาและชาวน้ำ ซึ่งเกิดจากการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาตินั่นเอง

เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการท่องเที่ยวแบบสบาย ๆ อย่างมาก พักในโฮมสเตย์ของคนท้องถิ่นอันเงียบสงบ ล่องเรือชมเกาะแก่งกลางแม่น้ำที่มีอยู่มากมาย หรือท่องเที่ยวไปบนถนนที่ผ่านไร่นาสวนผลไม้อันอุดมสมบูรณ์ และชิมผลไม้สด ๆ เที่ยวชมศิลปวัฒนธรรมโบราณ ทั้งในแบบชาวเวียด ชาวเขมร ชาวจีน หรือชาวจาม ซึ่งต่างก็มีเอกลักษณ์การถ่ายทอดศิลปะทางศาสนาออกมาตามวัฒนธรรมและความเชื่อของตนเอง และลิ้มรสชาติเมนูปลาแม่น้ำต่าง ๆ มากมาย ตามแบบของผู้คนท้องถิ่น

การเดินทางท่องเที่ยวในดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเก้ามังกรนี้ อาจไม่ได้หรูหราสะดวกสบาย เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกไว้รองรับนักท่องเที่ยวอย่างดี แต่ถ้าคุณรักในการท่องเที่ยวแบบสัมผัสกับธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ และวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ในพื้นถิ่น และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายและผสานร่วมกันได้อย่างลงตัวแล้วละก็รับรองได้เลยว่า ดินดอนปากแม่น้ำเก้ามังกร จะคุ้มค่ากับการเดินทางของคุณอย่างแน่นอน

เครดิตภาพ : https://transbordernews.in.th/home/?p=2742