Categories
การท่องเที่ยว

สัมผัสความสงบแห่งท้องทุ่งและขุนเขา ที่เกาบัง

การท่องเที่ยวของแต่ละคนนั้นย่อมจะมีจุดประสงค์ต่าง ๆ กันออกไป ไม่ว่าจะเป็นออกไปหาที่ท่องเที่ยวสวย ๆ ถ่ายรูป ออกไปท่องเที่ยวเพื่อ ช้อปปิ้งจับจ่ายใช้สอยต่าง ๆ แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคล แต่ถ้าหากว่าคุณต้องการจะออกไปท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน ทั้งกายและใจ หลบหลีกความเครียดจากการงาน ความวุ่นวายของเมืองใหญ่ และมลพิษจากฝุ่นควันของรถรา บ้านช่องและโรงงาน สถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับความต้องการของคุณต้องเป็นที่นี่อย่างแน่นอน

เมืองเกาบัง (Cao Bang) อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนาม เป็นจังหวัดชายแดนที่ติดกับ เขตปกครองตนเองกวางซีจ้วง ของประเทศจีน ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มกลางหุบเขา ภาพวิวทิวทัศน์สองข้างทางจึงเต็มไปด้วยพื้นที่เพาะปลูกสลับไปกับยอดเขาสูงเป็นฉากหลังที่สวยงาม การเพาะปลูกส่วนใหญ่จะเป็นการทำนาปลูกข้าว บรรยากาศจึงเขียวขจีไปด้วยผืนนา มีลำธารสายเล็ก ๆ ให้ความชุ่มชื้นแก่พืชพรรณและผู้คนไม่ขาดสาย ภายใต้ร่มเงาของขุนเขา นับว่าเป็นสถานที่ ที่เหมาะจะหลบไปฟอกปอด รับโอโซนอย่างยิ่ง

และที่เมืองเกาบังนี้ยังมีน้ำตกที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงอย่างมาก ชื่อว่าน้ำตกบานจ๊ก ซึ่งน้ำตกบานจ๊กแห่งนี้เป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่บนผืนแผ่นดินของสองประเทศ คือมีส่วนหนึ่งอยู่บนฝั่งเมืองเกาบัง ประเทศเวียดนาม และอีกฝั่งหนึ่งตั้งอยู่บนแผ่นดินจีน ของเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงนั่นเอง ซึ่งหากไปเที่ยวทางฝั่งเกาบัง จะได้สัมผัสกับน้ำตกได้ใกล้ชิดกว่า เพราะธารน้ำตกส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งเกาบังทำให้สามารถเดินลัดเลาะเข้าไปจนถึงบริเวณริมน้ำตกได้เลย แต่ต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควร เพราะความแรงของสายน้ำทำให้เกิดละอองน้ำฟุ้งกระจายมากในพื้นที่ใกล้น้ำตก น้ำตกบานจ๊กนับว่าเป็นสถานที่ ที่จะต้องเข้ามาเที่ยวชมมาสัมผัสให้ได้ หากคุณมาถึงเกาบัง กับน้ำตกที่ใหญ่โต สวยงาม และมีพรมแดนติดต่อสองแผ่นดินแห่งนี้ รับรองว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอน

ประชากรส่วนใหญ่ในเกาบัง เป็นชนเผ่าไต ซึ่งมีภาษาพูดที่คล้ายกับภาษาลาวและไทยบางพื้นที่ ทำให้มีวัฒนธรรมและภาษาใกล้เคียงกับเรามาก และสื่อสารกันได้เข้าใจพอสมควร รวมไปถึงอาหารการกินก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับไทย หรือบางเมนูก็เป็นที่คุ้นเคยกับคนไทยดีอยู่แล้ว เรื่องปากเรื่องท้องจึงนับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ต้องกังวลเลยทีเดียว และที่สำคัญราคาก็ถือว่าค่อนข้างถูก เรียกว่ากินได้ สบายกระเป๋าแน่นอน

ถ้าหากคุณมีวันหยุด และอยากจะหยุดเพื่อพักผ่อน แบบพักจริง ๆ พักทั้งกาย พักทั้งใจ พักทั้งปอดแล้วละก็เมืองเกาบัง เมืองเล็ก ๆ ในหุบเขาอันแสนสงบและสวยงามแห่งนี้ ตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้อย่างแน่นอน ถ้ามีวันหยุด ถ้ามีเวลาว่าง อย่าลืมชวนคนที่คุณรักเก็บกระเป๋า มารับความสดชื่นของสายน้ำตก อากาศบริสุทธิ์ของทุ่งนา และความสงบของขุนเขาได้ที่เกาบัง

เครดิตภาพ : https://travel.thaiza.com/foreign/252780/

Categories
การท่องเที่ยว

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความอุดมสมบูรณ์ แห่งปากแม่น้ำ 9 มังกร

แหล่งที่นับว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของเวียดนาม คือที่นี่ คือดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ด้วยความที่เป็นดินอันเกิดจากการทับถมกันของตะกอนแม่น้ำนี้ ทำให้ดินแถบนี้เหมาะแก่การเพาะปลูก จนเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของประเทศเวียดนาม ข้าวที่ปลูกในพื้นที่นี้ คิดเป็นปริมาณสูงถึง 40% ของข้าวที่ผลิตได้ทั้งประเทศเลยทีเดียว และนอกจากจะเป็นพื้นที่เพาะปลูกสำคัญของประเทศแล้ว หากจะมองหาสถานที่ท่องเที่ยว ในรูปแบบสัมผัสธรรมชาติ และวิถีชีวิตของผู้คนรวมถึงการชิมอาหารแบบคนพื้นถิ่นแล้ว ดินแดนแห่งนี้ก็เหมาะอย่างยิ่งที่จะมาเยือนซักครั้งหนึ่ง

แม่น้ำโขงมีชื่อในภาษาเวียดนามว่า “กู๋ลอง” หรือแปลว่า เก้ามังกร อันเนื่องมาจากแม่น้ำโขงที่ไหลมาถึงบริเวณนี้ได้แตกออกไปเป็นปากแม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเลทั้งหมด 9 สาย นั่นเอง พื้นที่ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนี้ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเวียดนาม พื้นที่นี้จะมีน้ำท่วมขังทุก ๆ ปีในช่วงราว ๆ เดือนกันยายน-มกราคม ซึ่งถ้าไม่มองเรื่องนี้เป็นปัญหาแล้ว ในมุมกลับกันทำให้ดินแดนแห่งนี้อุดมไปด้วยปลาน้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์ รวมถึงธาตุอาหารในดินสำหรับการเพาะปลูกอีกด้วย

ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนี้ กินพื้นที่ถึง 12 จังหวัดของเวียดนาม เป็นพื้นที่ ที่มีการอยู่อาศัยของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ เดิมเป็นพื้นที่ของเขมร กลุ่มคนที่เริ่มตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้ยุคแรก ๆ จึงเป็นชาวเขมรและชาวจามเป็นส่วนใหญ่ ก่อนที่ปัจจุบันจะมีชาวเวียดและชาวจีนเข้ามาอยู่รวมกัน ทำให้มีวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่หลากหลาย และศิลปวัฒนธรรมโบราณต่าง ๆ ที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว อีกทั้งการที่เป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปี วิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ จึงผสมผสานกันอย่างลงตัว ระหว่างชาวนาและชาวน้ำ ซึ่งเกิดจากการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาตินั่นเอง

เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการท่องเที่ยวแบบสบาย ๆ อย่างมาก พักในโฮมสเตย์ของคนท้องถิ่นอันเงียบสงบ ล่องเรือชมเกาะแก่งกลางแม่น้ำที่มีอยู่มากมาย หรือท่องเที่ยวไปบนถนนที่ผ่านไร่นาสวนผลไม้อันอุดมสมบูรณ์ และชิมผลไม้สด ๆ เที่ยวชมศิลปวัฒนธรรมโบราณ ทั้งในแบบชาวเวียด ชาวเขมร ชาวจีน หรือชาวจาม ซึ่งต่างก็มีเอกลักษณ์การถ่ายทอดศิลปะทางศาสนาออกมาตามวัฒนธรรมและความเชื่อของตนเอง และลิ้มรสชาติเมนูปลาแม่น้ำต่าง ๆ มากมาย ตามแบบของผู้คนท้องถิ่น

การเดินทางท่องเที่ยวในดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเก้ามังกรนี้ อาจไม่ได้หรูหราสะดวกสบาย เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกไว้รองรับนักท่องเที่ยวอย่างดี แต่ถ้าคุณรักในการท่องเที่ยวแบบสัมผัสกับธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ และวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ในพื้นถิ่น และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายและผสานร่วมกันได้อย่างลงตัวแล้วละก็รับรองได้เลยว่า ดินดอนปากแม่น้ำเก้ามังกร จะคุ้มค่ากับการเดินทางของคุณอย่างแน่นอน

เครดิตภาพ : https://transbordernews.in.th/home/?p=2742